Print

Den Humane Vending

Den humane vending er et 3-årigt forskningsprogram, der er støttet af VELUX FONDEN som et integrerende program under deres humanvidenskabelige satsning. Den humane vending handler om den nye bestemmelse af det humane og humanvidenskaberne. I dag er de humane videnskabers genstand efterspurgt i en lang række videnskabelige og praktiske sammenhænge. Samtidig er humanvidenskaberne kommet under pres for at retfærdiggøre sig selv. Forskningsprogrammet Den humane vending har til hensigt at undersøge, hvordan humanvidenskaberne bedre kan svare på denne udfordring. Den humane vending tager udgangspunkt i seks individuelle forskningsprojekter om eksemplariske tværvidenskabelige felter, hvor en interdisciplinær humanvidenskab er under udvikling. Det gælder for eksempel velfærdsforskning, sundhedsforskning, klimaforskning og ledelsesforskning. På basis af disse projekter vil programmet foretage en samlende analyse af den nye humanvidenskab og give et svar på dens aktuelle rolle. De seks forskningsprojekter i Den humane vending er følgende: Kirsten Hastrup, KU: Antropologien mellem natur og samfund: Den humane vending inden for naturvidenskab, klima og miljø. Uffe Juul Jensen, AU: Livet som problem: Den humane vending inden for medicin og biovidenskab. Anne-Marie Mai, SDU: Den humane vending i velfærdsstatsforskningen. Sverre Raffnsøe, CBS: Erhvervsøkonomiens humanisering og menneskets valorisering: Den humane vending inden for erhvervsøkonomi, ledelse og værdiskabelse. Morten Raffnsøe-Møller, AU: Kulturens politisering og politikkens kulturalisering: Den humane vending inden for politisk videnskab og teori. Marius Gudmand-Høyer, CBS: Den humane vending inden for psykiatri og naturvidenskab. Som en integreret del af programmet afholdes konferencen The Humanities Towards a New Agenda over tre år. Den første del af konferencen med titlen "Mapping the Humanities" løb af stablen den 21.-22. november 2012 på CBS. Den næste konference med titlen "Negotiating the Humanities" foregår på Aarhus Universitet den 14.-15. november 2013. Forskningsprogrammet er støttet af VELUX FONDEN med 5,6 mio. kr.

Sidst opdateret af: Mathias Adam Munch 19.12.2014